ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

Contact

Before the submission of an article manuscript for publication in the Konštantínove listy/Constantine’s Letters, please read and follow the “Publication Guidelines” and “Publication Ethics and Publication Malpractice Statement” sections of our website.

The proposed article manuscripts for editors and reviewers should be sent by ordinary post or email until the 31th of March (to be published in issue no. 1) or until the 30th of June (to be published in issue no. 2) to:

Institute for Research of Constantine and Methodius´ Cultural Heritage
Faculty of Arts
Constantine the Philosopher University in Nitra
Štefánikova 67
949 01 Nitra
Slovakia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________

Publisher:

Constantine the Philosopher University in Nitra
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Slovakia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Pred odovzdaním rukopisu článku na publikovanie v Konštantínovych listoch/Constantine’s Letters si, prosím Vás, prečítajte a dodržujte ustanovenia uvedené na našej internetovej stránke v častiach nazvaných „Publication Guidelines” (Pokyny pre publikovanie) a „Publication Ethics and Publication Malpractice Statement” (Vyhlásenie o publikačnej etike a publikačnom zneužívaní).

Rukopisy článku navrhovaného na publikovanie pre editorov i recenzentov musia byť poslané poštou alebo emailom do 31. marca (pre publikovanie v čísle 1) alebo 30. júna (pre publikovanie v čísle 2) na adresu:

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
Slovensko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________

Vydavateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Slovensko
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.