ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2010 Volume 3

2010 Volume 3Obsah / Contents

Štúdie / Articles

Борис Стојковски: Подаци из Црквене историје Саламинија Хермија Созомена као извор за рану хришћанску историју Сирмијума / The specifications of Church History of Sozomenos as a Source for the Early Christian History of Sirmium – 1
Peter Baláž: K lokalizácii „urbs antiqua Rastizi“ a jeho stotožneniu s „ineffabilis Rastizi munitio“ a s hlavným sídelným mestom Rastislava / To the location „urbs antiqua Rastizi“ and its identification with „ineffabilis Rastizi munitio“ and with the main residential town of Rastislav – 11
Miroslav Vepřek: Filologický pohled na problém kontinuity cyrilometodějské kulturní tradice v Čechách 10.-11. století / The Issue of Continuity of Cyrillo-Methodian Cultural Tradition in Bohemia of the 10th and 11th Centuries from the Philological Viewpoint – 39
Zvonko Taneski: Cyrilo-metodské dedičstvo – začiatok slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov / Cyril´s and Methodius´s heritage – start of literary and cultural relations between Slovaks and Macedonians – 49
Lubomíra Havlíková: Cyrilometodějské a byzantské reminiscence na jednání Prvního přípravného Slovanského sjezdu / Cyrilo-Methodian and Byzantine Reminiscences on the proceedings of the First Preparatory Slav Congress – 55
Miroslav Glejtek: Niekoľko poznámok k ikonografii stredovekých cirkevných pečatí/ Some Notes on Iconography of Medieval Religious Seals – 62
Peter Zubko: Ecclesia Ruthenorum – externý pohľad 18. a začiatku 19. storočia / Ecclesia Ruthenorum – External View of the 18th and the Beginning of the 19th Century – 88
Marek Ďurčo: Cirkevná správa farností v rámci dekanátov Veľké Topoľčany a Vestenice od roku 1763 do konca 18. storočia / The Church´ administration of parishes in Veľké Topoľčany ´ district and Vestenice ´ district from 1763 until to the end of 18 the century – 99
Володимир Чорній: Зародження, розвиток і сучасний стан слов´янознавства у Львові / Origins, Development and Current Situation of the Slavonian Studies in Lviv – 117
Marija Paunova: Declension of the Nouns in the Church Slavonic texts of Macedonian Recension – 130
Татьяна Попова: Следы глаголицы в древнейшей рукописи Лествицы Иоанна Синайского / Traces of glagolica in the most ancient slavic manuscript of Lestvica of Johannes Klimakos – 139

Recenzie / Book reviews – 147

Správy / Chronicle – 160

PDF file