ISSN 1337-8740 (print) | ISSN 2453-7675 (online) | EV 5344/16

2023 Volume 16 Issue 1

Články / Articles:2023 Volume 16 Issue 1

SUFIX *-ĒN- V SLOVANSKÝCH ETNONYMÁCH VO SVETLE ICH VARIANTNOSTI

Diweg-Pukanec, Martin

pages: 3-10

FILOZOFIA W BIBLIOTECE FOCJUSZA

Jaworska, Magdalena – Klementowicz, Michał

pages: 11-21

TOWARDS THE HISTORY OF WORDS FOR HUNGER IN THE OLD BULGARIAN CORPUS: ON MATERIAL FROM THE SO-CALLED UCHITELʹNOE EVANGELIE BY CONSTANTINE OF PRESLAV

Dikova, Ekaterina

pages: 22-33

SVÄTÝ HIERONYM – OKOLNOSTI VZNIKU LEGENDY O AUTORSTVE HLAHOLIKY

Ďatelinka, Anton – Judák, Viliam

pages: 34-46

MOVEMENT AS A MODE OF BEING OF THE HOLY TRINITY IN NICHOLAS OF METHONE

Terezis, Christos Ath.

pages: 47-56

ULRICH I, BISHOP OF SECKAU, AND HIS ACTIVITIES DURING THE HUNGARIAN RULE OVER THE DUCHY OF STYRIA (1254 – 1260)

Palko, Jakub

pages: 57-64

ODRAZ SLOVENSKÉHO POLITICKÉHO PROSTREDIA V POLITICKÝCH A CIRKEVNÝCH VÍZIÁCH BISKUPA JOZEFA JURAJA STROSSMAYERA. K POČIATKOM KATOLÍCKEHO SLAVIZMU

Hromják, Ľuboslav

pages: 65-77

RELIGIOUS ROUTES IN SLOVAKIA

Krogmann, Alfred – Kramáreková, Hilda – Petrikovičová, Lucia – Grežo, Henrich – Mróz, Franciszek

pages: 78-91

Recenzie / Book Reviews:

Žeňuch, Peter. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie (Natália Glaap) / 92 /

Miroslav, Daniš a kol. Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (Ladislav Franek) / 95 /

Nekrológ / Necrolog:

Paul John Shore (1956 – 2023). Severoamerický historik východoevropských dějin. Stručný portrét (Jakub Zouhar) / 98 /

PDF file